tuttocina
Google Web www.tuttocina.it

 

INDICE>LINGUA CINESE>TABELLA COMPARATIVA PINYIN - ZHUYIN / ZHUYIN - PINYIN

Tabella comparativa Pinyin - Zhuyin e Zhuyin - Pinyin

(codifica cinese tradizionale Big5)

Pinyin Zhuyin Zhuyin Pinyin
a t ba
ai t bo
an t bai
ang t bei
ao t bao
ba t t ban
bai t t ben
ban t t bang
bang t t beng
bao t t bi
bei t t bie
ben t t biao
beng t t bian
bi t t bin
bian t t bing
biao t t bu
bie t u pa
bin t u po
bing t u pai
bo t u pei
bu t u pao
ca u pou
cai u pan
can u pen
cang u pang
cao u peng
ce u pi
cen u pie
ceng u piao
cha u pian
chai u pin
chan u ping
chang u pu
chao v ma
che v mo
chen v me
cheng v mai
chi v mei
chong v mao
chou v mou
chu v man
chua v men
chuai v mang
chuan v meng
chuang v mi
chui v mie
chun v miao
chuo v miu
ci v mian
cong v min
cou v ming
cu v mu
cuan w fa
cui w fo
cun w fei
cuo w fou
da x w fan
dai x w fen
dan x w fang
dang x w feng
dao x w fu
de x x da
dei x x de
den x x dai
deng x x dei
di x x dao
dian x x dou
diang x x dan
diao x x den
die x x dang
ding x x deng
diu x x di
dong x x die
dou x x diao
du x x diu
duan x x dian
dui x x diang
dun x x ding
duo x x du
e x duo
ei x dui
en x duan
er x dun
fa w x dong
fan w y ta
fang w y te
fei w y tai
fen w y tao
feng w y tou
fo w y tan
fou w y tang
fu w y teng
ga | y ti
gai | y tie
gan | y tiao
gang | y tian
gao | y ting
ge | y tu
gei | y tuo
gen | y tui
geng | y tuan
gong | y tun
gou | y tong
gu | z na
gua | z ne
guai | z nai
guan | z nei
guang | z nao
gui | z nou
gun | z nan
guo | z nen
ha ~ z nang
hai ~ z neng
han ~ z ni
hang ~ z nia
hao ~ z nie
he ~ z niao
hei ~ z niu
hen ~ z nian
heng ~ z nin
hong ~ z niang
hou ~ z ning
hu ~ z nu
hua ~ z nuo
huai ~ z nuan
huan ~ z nun
huang ~ z nong
hui ~ z nU
hun ~ z nue
huo ~ { la
ji { lo
jia { le
jian { lai
jiang { lei
jiao { lao
jie { lou
jin { lan
jing { lang
jiong { leng
jiu { li
ju { lia
juan { lie
jue { liao
jun { liu
ka } { lian
kai } { lin
kan } { liang
kang } { ling
kao } { lu
ke } { luo
ken } { luan
keng } { lun
kong } { long
kou } { lU
ku } { lue
kua } { lUan
kuai } { lUn
kuan } | ga
kuang } | ge
kui } | gai
kun } | gei
kuo } | gao
la { | gou
lai { | gan
lan { | gen
lang { | gang
lao { | geng
le { | gu
lei { | gua
leng { | guo
li { | guai
lia { | gui
lian { | guan
liang { | gun
liao { | guang
lie { | gong
lin { } ka
ling { } ke
liu { } kai
lo { } kao
long { } kou
lou { } kan
lu { } ken
lU { } kang
luan { } keng
lUan { } ku
lue { } kua
lun { } kuo
lUn { } kuai
luo { } kui
ma v } kuan
mai v } kun
man v } kuang
mang v } kong
mao v ~ ha
me v ~ he
mei v ~ hai
men v ~ hei
meng v ~ hao
mi v ~ hou
mian v ~ han
miao v ~ hen
mie v ~ hang
min v ~ heng
ming v ~ hu
miu v ~ hua
mo v ~ huo
mou v ~ huai
mu v ~ hui
na z ~ huan
nai z ~ hun
nan z ~ huang
nang z ~ hong
nao z ji
ne z jia
nei z jie
nen z jiao
neng z jiu
ni z jian
nia z jin
nian z jiang
niang z jing
niao z ju
nie z jue
nin z juan
ning z jun
niu z jiong
nong z qi
nou z qia
nu z qie
nU z qiao
nuan z qiu
nue z qian
nun z qin
nuo z qiang
ou qing
pa u qu
pai u que
pan u quan
pang u qun
pao u qiong
pei u xi
pen u xia
peng u xie
pi u xiao
pian u xiu
piao u xian
pie u xin
pin u xiang
ping u xing
po u xu
pou u xue
pu u xuan
qi xun
qia xiong
qian zhi
qiang zha
qiao zhe
qie zhai
qin zhei
qing zhao
qiong zhou
qiu zhan
qu zhen
quan zhang
que zheng
qun zhu
ran zhua
rang zhuo
rao zhuai
re zhui
ren zhuan
reng zhun
ri zhuang
rong zhong
rou chi
ru cha
ruan che
rui chai
run chao
ruo chou
sa chan
sai chen
san chang
sang cheng
sao chu
se chua
sei chuo
sen chuai
seng chui
sha chuan
shai chun
shan chuang
shang chong
shao shi
she sha
shei she
shen shai
sheng shei
shi shao
shong shou
shou shan
shu shen
shua shang
shuai sheng
shuan shu
shuang shua
shui shuo
shun shuai
shuo shui
si shuan
song shun
sou shuang
su shong
suan ri
sui re
sun rao
suo rou
ta y ran
tai y ren
tan y rang
tang y reng
tao y ru
te y ruo
teng y rui
ti y ruan
tian y run
tiao y rong
tie y zi
ting y za
tong y ze
tou y zai
tu y zei
tuan y zao
tui y zou
tun y zan
tuo y zen
wa zang
wai zeng
wan zu
wang zuo
wei zui
wen zuan
weng zun
wo zong
wu ci
xi ca
xia ce
xian cai
xiang cao
xiao cou
xie can
xin cen
xing cang
xiong ceng
xiu cu
xu cuo
xuan cui
xue cuan
xun cun
ya cong
yai si
yan sa
yang se
yao sai
ye sei
yi sao
yin sou
ying san
yong sen
you sang
yu seng
yuan su
yue suo
yun sui
za suan
zai sun
zan song
zang a
zao e
ze ai
zei ei
zen ao
zeng ou
zha an
zhai en
zhan ang
zhang er
zhao yi
zhe ya
zhei ye
zhen yai
zheng yao
zhi you
zhong yan
zhou yin
zhu yang
zhua ying
zhuai wu
zhuan wa
zhuang wo
zhui wai
zhun wei
zhuo wan
zi wen
zong wang
zou weng
zu yu
zuan yue
zui yuan
zun yun
zuo yong
@

CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017

Copyright Centroriente 1999-2016