CINA>VIAGGI>DISTANZE

| Viaggi Fai-da-te - Indice |
| Notizie generali | Passaporto e visti | Distanze chilometriche | Prefissi telefonici |
|
Orario e costo treni | Costo aerei | Costo transfer | Costo hotels ed escursioni |

DISTANZE TRA LE PRINCIPALI CITTĄ TURISTICHE
(Distanza pił breve per ferrovia, in chilometri)

Cittą di partenza:

Beijing Guilin Nanning Taiyuan
Canton (Guangzhou) Hangzhou Qingdao Tianjin
Changsha Harbin Shanghai Urumqi
Chengdu Jinan Shaoshan Wuhan
Chongqing Kunming Shenyang Wuxi
Dalian Lanzhou Shijiazhuang Xi'an
Fuzhou Nanjing Suzhou Zhengzhou

Da Beijing a:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing - Guilin 2134 Nanning 1157 Taiyuan 514
Changsha 1587 Hangzhou 1651 Qingdao 887 Tianjin 137
Chengdu 2048 Harbin 1388 Shijiazhuang 283 Urumqi 3774
Chongqing 2552 Jinan 494 Shanghai 1462 Wuhan 1229
Dalian 1238 Kunming 3179 Shaoshan 1718 Wuxi 1334
Fuzhou 2623 Lanzhou 1813 Shenyang 841 Xi'an 1165
Guangzhou 2313 Nanjing 1157 Suzhou 1376 Zhengzhou 695

Da Canton (Guangzhou):

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2313 Guilin - Nanning 1334 Taiyuan 2261
Changsha 726 Hangzhou 1622 Qingdao 2677 Tianjin 2450
Chengdu 2544 Harbin 3701 Shijiazhuang 2030 Urumqi 4697
Chongqing 2040 Jinan 2284 Shanghai 1811 Wuhan 1084
Dalian 3551 Kunming 2216 Shaoshan 755 Wuxi 1939
Fuzhou 1608 Lanzhou 2805 Shenyang 3154 Xi'an 2129
Guangzhou - Nanjing 2116 Suzhou 1897 Zhengzhou 1618

Da Changsha:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1587 Guilin 547 Nanning 978 Taiyuan 1535
Changsha - Hangzhou 998 Qingdao 1951 Tianjin 1724
Chengdu 1920 Harbin 3106 Shijiazhuang 1304 Urumqi 3971
Chongqing 1416 Jinan 1558 Shanghai 1187 Wuhan 358
Dalian 2825 Kunming 1592 Shaoshan 131 Wuxi 1315
Fuzhou 2079 Lanzhou - Shenyang 2428 Xi'an 1403
Guangzhou 726 Nanjing 1492 Suzhou 1273 Zhengzhou 892

Da Chengdu a:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2048 Guilin 1750 Nanning 1136 Taiyuan 1493
Changsha 1920 Hangzhou 2542 Qingdao 1498 Tianjin 2185
Chengdu - Harbin 3436 Shijiazhuang 1765 Urumqi 3064
Chongqing 504 Jinan 2019 Shanghai 2353 Wuhan 1887
Dalian 3286 Kunming 1100 Shaoshan 1831 Wuxi 2225
Fuzhou 2802 Lanzhou 1172 Shenyang 2889 Xi'an 842
Guangzhou 2544 Nanjing 1272 Suzhou 2267 Zhengzhou 1353

Da Chongqing:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2552 Guilin 1246 Nanning 1325 Taiyuan 1997
Changsha 1416 Hangzhou 2312 Qingdao 2916 Tianjin 2689
Chengdu 504 Harbin 3940 Shijiazhuang 2269 Urumqi 3568
Chongqing - Jinan 2523 Shanghai 2501 Wuhan 1774
Dalian 3790 Kunming 1102 Shaoshan 1327 Wuxi 2729
Fuzhou 2298 Lanzhou 1676 Shenyang 3393 Xi'an 1346
Guangzhou 2040 Nanjing 2552 Suzhou 2771 Zhengzhou 1857

Da Dalian:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1238 Guilin 3372 Nanning 3803 Taiyuan 1752
Changsha 2825 Hangzhou 2615 Qingdao 1851 Tianjin 1101
Chengdu 3286 Harbin 944 Shijiazhuang 1521 Urumqi 5012
Chongqing 3790 Jinan 1458 Shanghai 2426 Wuhan 2467
Dalian - Kunming 4417 Shaoshan 2956 Wuxi 2298
Fuzhou 3587 Lanzhou 3051 Shenyang 397 Xi'an 2403
Guangzhou 3551 Nanjing 2121 Suzhou 2340 Zhengzhou 1933

Da Fuzhou:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2623 Guilin - Nanning 1860 Taiyuan 2519
Changsha 984 Hangzhou 972 Qingdao 2522 Tianjin 2486
Chengdu 2802 Harbin 3737 Shijiazhuang 2288 Urumqi 4955
Chongqing 2298 Jinan 2129 Shanghai 1161 Wuhan 1342
Dalian 3587 Kunming 2474 Shaoshan - Wuxi -
Fuzhou - Lanzhou 3063 Shenyang 3190 Xi'an 2387
Guangzhou 1608 Nanjing 1466 Suzhou - Zhengzhou 1876

Da Guilin:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2134 Guilin - Nanning 431 Taiyuan -
Changsha 547 Hangzhou 1643 Qingdao 2458 Tianjin 2272
Chengdu 1750 Harbin - Shijiazhuang

-

Urumqi -
Chongqing 1246 Jinan 2105 Shanghai 1632 Wuhan -
Dalian 3372 Kunming 1422 Shaoshan - Wuxi 1760
Fuzhou - Lanzhou - Shenyang 2975 Xi'an 1950
Guangzhou 903 Nanjing 1937 Suzhou 1708 Zhengzhou -

Da Hangzhou:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1651 Guilin 1643 Nanning 1874 Taiyuan 1686
Changsha 998 Hangzhou - Qingdao 1550 Tianjin 1514
Chengdu 2542 Harbin 2765 Shijiazhuang 1455 Urumqi 4268
Chongqing 2312 Jinan 1157 Shanghai 189 Wuhan 1356
Dalian 2615 Kunming 2488 Shaoshan 1027 Wuxi 317
Fuzhou 972 Lanzhou 2376 Shenyang 2218 Xi'an 1700
Guangzhou 1622 Nanjing 494 Suzhou 275 Zhengzhou 1189

Da Harbin:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1388 Guilin - Nanning 3953 Taiyuan 1902
Changsha 2975 Hangzhou 2765 Qingdao 2001 Tianjin 1251
Chengdu 3536 Harbin - Shijiazhuang 1671 Urumqi 5162
Chongqing 3940 Jinan 1608 Shanghai 2576 Wuhan 2617
Dalian 944 Kunming 4567 Shaoshan 3106 Wuxi 2448
Fuzhou 3737 Lanzhou 3201 Shenyang 547 Xi'an 2553
Guangzhou 3701 Nanjing 2271 Suzhou 2490 Zhengzhou 2083

Da Jinan:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 494 Guilin 2105 Nanning 2536 Taiyuan 529
Changsha 1558 Hangzhou 1157 Qingdao 393 Tianjin 357
Chengdu 2019 Harbin 1608 Shijiazhuang

298

Urumqi 3745
Chongqing 2523 Jinan - Shanghai 968 Wuhan 1200
Dalian 1458 Kunming 3119 Shaoshan 1689 Wuxi 840
Fuzhou 2129 Lanzhou 1853 Shenyang 1061 Xi'an 1177
Guangzhou 2284 Nanjing 663 Suzhou 882 Zhengzhou 666

Da Kunming:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 3179 Guilin 1422 Nanning 1501 Taiyuan 2593
Changsha 1592 Hangzhou 2488 Qingdao 3512 Tianjin 3316
Chengdu 1100 Harbin 4567 Shijiazhuang 2865 Urumqi 4164
Chongqing 1102 Jinan 3119 Shanghai 2677 Wuhan 1950
Dalian 4417 Kunming - Shaoshan 1503 Wuxi 2805
Fuzhou 2474 Lanzhou 2272 Shenyang 4020 Xi'an 1942
Guangzhou 2216 Nanjing 2982 Suzhou 2763 Zhengzhou 2453

Da Lanzhou:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1813 Guilin - Nanning 3001 Taiyuan 1327
Changsha 2079 Hangzhou 2376 Qingdao 2246 Tianjin 1950
Chengdu 1172 Harbin 3201 Shijiazhuang 1599 Urumqi 1892
Chongqing 1676 Jinan 1853 Shanghai 2187 Wuhan 1721
Dalian 3051 Kunming 2272 Shaoshan   Wuxi -
Fuzhou 3063 Lanzhou - Shenyang 2654 Xi'an 676
Guangzhou 2805 Nanjing 1882 Suzhou   Zhengzhou 1187

Da Nanjing:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1157 Guilin 1937 Nanning 2368 Taiyuan 1192
Changsha 1492 Hangzhou 494 Qingdao 1056 Tianjin 1020
Chengdu 2048 Harbin 2271 Shijiazhuang

961

Urumqi 3774
Chongqing 2552 Jinan 663 Shanghai 305 Wuhan 1229
Dalian 2121 Kunming 2982 Shaoshan 1521 Wuxi 177
Fuzhou 1466 Lanzhou 1882 Shenyang 1724 Xi'an 1206
Guangzhou 2116 Nanjing - Suzhou 219 Zhengzhou 695

Da Nanning:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 2565 Guilin 431 Nanning - Taiyuan 2513
Changsha 978 Hangzhou 1874 Qingdao 2929 Tianjin 2702
Chengdu 1829 Harbin 3953 Shijiazhuang 2282 Urumqi 4893
Chongqing 1325 Jinan 2536 Shanghai 2063 Wuhan 1336
Dalian 3803 Kunming 1501 Shaoshan 1007 Wuxi 2191
Fuzhou 1860 Lanzhou 3001 Shenyang 3406 Xi'an 2381
Guangzhou 1334 Nanjing 2368 Suzhou 2149 Zhengzhou 1870

Da Qingdao:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 877 Guilin 2458 Nanning 2929 Taiyuan 922
Changsha 1951 Hangzhou 1550 Qingdao - Tianjin 750
Chengdu 2412 Harbin 2001 Shijiazhuang 691 Urumqi 4138
Chongqing 2916 Jinan 393 Shanghai 1361 Wuhan 1593
Dalian 1851 Kunming 3512 Shaoshan 2082 Wuxi 1233
Fuzhou 2522 Lanzhou 2246 Shenyang 1454 Xi'an 1570
Guangzhou 2677 Nanjing 1056 Suzhou 1275 Zhengzhou 1059

Da Shanghai:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1462 Guilin 1632 Nanning 2063 Taiyuan 1497
Changsha 1187 Hangzhou 189 Qingdao 1361 Tianjin 1325
Chengdu 2353 Harbin 2576 Shijiazhuang 1266 Urumqi 4079
Chongqing 2501 Jinan 968 Shanghai - Wuhan 1545
Dalian 2426 Kunming 2677 Shaoshan 1216 Wuxi 128
Fuzhou 1161 Lanzhou 2187 Shenyang 2029 Xi'an 1511
Guangzhou 1811 Nanjing 305 Suzhou 86 Zhengzhou 1000

Da Shaoshan:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1718 Guilin - Nanning 1007 Taiyuan -
Changsha 131 Hangzhou 1027 Qingdao 2082 Tianjin 1855
Chengdu 1831 Harbin 3106 Shijiazhuang 1435 Urumqi -
Chongqing 1327 Jinan 1689 Shanghai 1216 Wuhan 489
Dalian 2956 Kunming 1503 Shaoshan - Wuxi 1344
Fuzhou - Lanzhou - Shenyang 2559 Xi'an 1534
Guangzhou 755 Nanjing 1521 Suzhou 1302 Zhengzhou 1023

Da Shenyang:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 841 Guilin 2975 Nanning 3406 Taiyuan 1355
Changsha 2428 Hangzhou 2218 Qingdao 1454 Tianjin 704
Chengdu 2889 Harbin 547 Shijiazhuang 1124 Urumqi 4615
Chongqing 3393 Jinan 1061 Shanghai 2029 Wuhan 2070
Dalian 397 Kunming 4020 Shaoshan 2559 Wuxi 1901
Fuzhou 3190 Lanzhou 2654 Shenyang - Xi'an 2006
Guangzhou 3154 Nanjing 1724 Suzhou 1943 Zhengzhou 1536

Da Shijiazhuang:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 283 Guilin - Nanning 2282 Taiyuan 231
Changsha 1304 Hangzhou 1455 Qingdao 691 Tianjin 420
Chengdu 1765 Harbin 1671 Shijiazhuang

-

Urumqi 3491
Chongqing 2269 Jinan 298 Shanghai 1266 Wuhan 946
Dalian 1521 Kunming 2865 Shaoshan 1435 Wuxi 1138
Fuzhou 2288 Lanzhou 1599 Shenyang 1124 Xi'an 923
Guangzhou 2030 Nanjing 961 Suzhou 1180 Zhengzhou 412

Da Suzhou:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1376 Guilin 1708 Nanning 2149 Taiyuan  
Changsha 1273 Hangzhou 275 Qingdao 1275 Tianjin 1239
Chengdu 2267 Harbin 2490 Shijiazhuang

1180

Urumqi  
Chongqing 2771 Jinan 882 Shanghai 86 Wuhan 1448
Dalian 2340 Kunming 2763 Shaoshan 1302 Wuxi 42
Fuzhou   Lanzhou   Shenyang 1943 Xi'an 1425
Guangzhou 1897 Nanjing 219 Suzhou - Zhengzhou 914

Da Taiyuan:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 514 Guilin - Nanning 2513 Taiyuan -
Changsha 1535 Hangzhou 1686 Qingdao 922 Tianjin 651
Chengdu 1493 Harbin 1902 Shijiazhuang

231

Urumqi 3219
Chongqing 1997 Jinan 529 Shanghai 1497 Wuhan 1177
Dalian 1752 Kunming 2593 Shaoshan - Wuxi -
Fuzhou 2519 Lanzhou 1327 Shenyang 1355 Xi'an 651
Guangzhou 2261 Nanjing 1192 Suzhou - Zhengzhou 643

Da Tianjin:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 137 Guilin 2272 Nanning 2702 Taiyuan 651
Changsha 1724 Hangzhou 1514 Qingdao 750 Tianjin -
Chengdu 2185 Harbin 1251 Shijiazhuang

420

Urumqi 3911
Chongqing 2689 Jinan 357 Shanghai 1325 Wuhan 1366
Dalian 1101 Kunming 3316 Shaoshan 1855 Wuxi 1197
Fuzhou 2486 Lanzhou 1950 Shenyang 704 Xi'an 1302
Guangzhou 2450 Nanjing 1020 Suzhou 1239 Zhengzhou 832

Da Urumqi:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 3774 Guilin - Nanning 4893 Taiyuan 3219
Changsha 3971 Hangzhou 4268 Qingdao 4138 Tianjin 3911
Chengdu 3064 Harbin 5162 Shijiazhuang

3491

Urumqi -
Chongqing 3568 Jinan 3745 Shanghai 4079 Wuhan 3613
Dalian 5012 Kunming 4164 Shaoshan - Wuxi -
Fuzhou 4955 Lanzhou 1892 Shenyang 4615 Xi'an 2568
Guangzhou 4697 Nanjing 3774 Suzhou - Zhengzhou 3079

Da Wuhan:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1229 Guilin - Nanning 1336 Taiyuan 1177
Changsha 358 Hangzhou 1356 Qingdao 1593 Tianjin 1366
Chengdu 1887 Harbin 2617 Shijiazhuang

946

Urumqi 3613
Chongqing 1774 Jinan 1200 Shanghai 1545 Wuhan -
Dalian 2467 Kunming 1950 Shaoshan 489 Wuxi 1406
Fuzhou - Lanzhou 1721 Shenyang 2070 Xi'an 1045
Guangzhou 1084 Nanjing 1229 Suzhou 1448 Zhengzhou 534

Da Wuxi:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1334 Guilin 1760 Nanning 2191 Taiyuan -
Changsha 1315 Hangzhou 317 Qingdao 1233 Tianjin 1197
Chengdu 2225 Harbin 2448 Shijiazhuang 1138 Urumqi -
Chongqing 2729 Jinan 840 Shanghai 128 Wuhan 1406
Dalian 2298 Kunming 2805 Shaoshan 1344 Wuxi -
Fuzhou - Lanzhou - Shenyang 1901 Xi'an 1383
Guangzhou 1939 Nanjing 177 Suzhou 42 Zhengzhou 872

Da Xi'an:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 1165 Guilin 1950 Nanning 2381 Taiyuan 651
Changsha 1403 Hangzhou 1700 Qingdao 1570 Tianjin 1302
Chengdu 842 Harbin 2553 Shijiazhuang

923

Urumqi 2568
Chongqing 1346 Jinan 1177 Shanghai 1511 Wuhan 1045
Dalian 2403 Kunming 1942 Shaoshan 1534 Wuxi 1383
Fuzhou 2387 Lanzhou 676 Shenyang 2006 Xi'an -
Guangzhou 2129 Nanjing 1206 Suzhou 1425 Zhengzhou 511

Da Zhengzhou:

CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM CITTĄ KM
Beijing 695 Guilin - Nanning 1870 Taiyuan 643
Changsha 892 Hangzhou 1189 Qingdao 1059 Tianjin 832
Chengdu 1353 Harbin 2083 Shijiazhuang

412

Urumqi 3079
Chongqing 1857 Jinan 666 Shanghai 1000 Wuhan 534
Dalian 1933 Kunming 2453 Shaoshan 1023 Wuxi 872
Fuzhou 1876 Lanzhou 1187 Shenyang 1536 Xi'an 511
Guangzhou 1618 Nanjing 695 Suzhou 914 Zhengzhou -

 


CENTRORIENTE - P. IVA 07908170017 - CF PSCMRA56R30H856T

Copyright Centroriente 1999-2014